ANVÄNDARVILLKOR OCH VILLKOR FÖR ONLINEBUTIKEN WWW.BONUNI.EU

§ 1
ALLMÄNT

1. Butiken www.bonuni.eu fungerar enligt de villkor som anges i dessa regler.
2. Reglerna definierar villkoren för att ingå och säga upp produktförsäljningsavtal och reklamationsförfarande, samt typer och omfattning av tjänster som tillhandahålls elektroniskt av Butiken www.bonuni.eu, reglerna för tillhandahållande av dessa tjänster, villkoren för att ingå och säga upp avtal om tillhandahållande av elektroniska tjänster.

3. Varje kund är, när den vidtar åtgärder för att använda de elektroniska tjänsterna i butiken
www.bonuni.eu, skyldig att följa bestämmelserna i dessa regler.

4. I frågor som inte omfattas av dessa föreskrifter ska följande bestämmelser gälla:

4.1. lagen om tillhandahållande av elektroniska tjänster från den 18 juli 2002,
4.2. konsumenträttslagen från den 30 maj 2014,
4.3. lagen om utomrättslig lösning av konsumenttvister från den 23 september 2016,
4.4. civillagen från den 23 april 1964 och andra relevanta bestämmelser i polsk lag.

§ 2
DEFINITIONER I REGLERNA

1. KONTAKTFORMULÄR – ett formulär som finns tillgängligt på webbplatsen www.bonuni.eu som möjliggör utskick av meddelande till tjänsteleverantören.
2. REGISTRERINGSFORMULÄR – ett formulär som finns tillgängligt på webbplatsen www.bonuni.eu som gör det möjligt att skapa ett konto.
3. BESTÄLLNINGSFORMULÄR – ett formulär som finns tillgängligt på webbplatsen www.bonuni.eu som gör att du kan lägga en beställning.
4. KUND – en tjänstemottagare som har för avsikt att ingå eller har slutit ett försäljningsavtal med säljaren.
5. KONSUMENT – en fysisk person som utför en juridisk transaktion med en entreprenör som inte är direkt relaterad till dess verksamhet eller yrkesverksamhet.
6. KONTO – märkt med ett individuellt namn (inloggning) och lösenord, en uppsättning resurser i tjänsteleverantörens IT-system, i vilket Tjänstemottagarens data samlas in, inklusive information om gjorda beställningar.

7. NYHETSBREV – Elektronisk tjänst som gör att tjänstemottagaren kan prenumerera på och ta emot
gratis information från tjänsteleverantören angående butiken och produkterna som är tillgängliga i den till den e-postadress som tillhandahålls av tjänstemottagaren.
8. PRODUKT – en rörlig vara eller tjänst tillgänglig i Butiken, som är föremål för Försäljningsavtalet
mellan Kunden och Säljaren.
9. REGLER – dessa butiksregler.
10. BUTIK – Tjänsteleverantörens webbutik som finns på www.bonuni.eu
11. SÄLJARE, TJÄNSTELEVERANTÖRER – Rafał Filipak och Justyna Młynek som bedriver
affärsverksamhet i form av ett civilrättsligt partnerskap BONUNI S.C. Marszałka Józefa Piłsudskiego
19/LU2, 31-109 Kraków,NIP: 6762590960,REGON: 387894500, e-post adress: biuro@bonuni.eu ,
telefon nr.: +48 570 780 115
12. FÖRSÄLJNINGSAVTAL – ett produktförsäljningsavtal som ingåtts mellan kunden och säljaren via butiken.
13. ELEKTRONISK TJÄNST – en tjänst som tillhandahålls elektroniskt av tjänsteleverantören till tjänstemottagaren via butiken.
14. TJÄNSTEMOTTAGARE – en fysisk person, juridisk person eller en organisatorisk enhet utan juridisk person, som lagen ger rättskapacitet genom att använda den elektroniska tjänsten.
15. BESTÄLLNING – Kundens viljeförklaring utgör ett erbjudande att ingå ett produktförsäljningsavtal med säljaren.

§3
PRODUKTINFORMATION OCH BESTÄLLNING

1. Bonuni.eu driver försäljning av produkter via Internet.
2. Produkterna som erbjuds i Butiken är nya, fria från fysiska och juridiska defekter och har
introducerats lagligt på den polska marknaden.
3. Informationen på Butikens hemsida utgör inte ett erbjudande i lagens mening. Genom att lägga en Beställning lämnar Kunden ett erbjudande om att köpa en specifik Produkt under de villkor som anges i dess beskrivning.
4. Produktpriset som visas på butikens webbplats anges i polska zloty (PLN) och inkluderar alla komponenter, inklusive moms. Priset inkluderar inte fraktkostnader.
5. Produktpriset som visas på butikens webbplats är bindande vid tidpunkten för beställning av
Kunden. Detta pris kommer inte att ändras oavsett prisändringar i butiken, vilket kan inträffa för
enskilda produkter efter att kunden lagt en beställning.
6. Beställningar kan göras:

6.1 via webbplatsen med hjälp av beställningsformuläret (Www.bonuni.eu) – 24 timmar om dygnet året runt,
6.2 via e-post till följande adress: biuro@bonuni.eu.

7. För att göra en beställning behöver kunden inte registrera ett konto i butiken.

8. Villkoret för att Kunden ska göra en Beställning i Butiken är att läsa Reglerna och acceptera dess bestämmelser vid tidpunkten för beställningen.

9. Produkter i kampanjen (rean) har ett begränsat antal stycken och beställningar för dem kommer att behandlas i den ordning som de tas emot tills lagret för en  given produkt tar slut.

§ 4
INGÅENDE AV ETT KÖPAVTAL

1. För att ingå ett försäljningsavtal är det nödvändigt att kunden lämnar en beställning i förväg med
de metoder som tillhandahålls av säljaren, i enlighet med § 3 punkt 6 och 8 i bestämmelserna.
2. Efter att ha lagt beställningen bekräftar säljaren omedelbart sitt mottagande.
3. Bekräftelse på godkännandet av Beställningen, som avses i punkt 2 i denna paragraf, binder kunden med sin beställning. Bekräftelse på mottagande av beställningen görs genom att skicka ett e-postmeddelande.

4. Bekräftelse på mottagande av beställningen inkluderar:

4.1. bekräftelse av alla väsentliga delar av beställningen,
4.2. blankett för återkallelse av avtal,
4.3. dessa bestämmelser som innehåller instruktioner om rätten att frånträda avtalet.

5. Så snart kunden mottagit e-postmeddelandet som avses i punkt 4 i denna paragraf ingås ett försäljningsavtal mellan kunden och säljaren.
6. Varje försäljningsavtal kommer att bekräftas av ett köpbevis (momsfaktura), som bifogas produkten och/eller skickas via e-post till kundens e-postadress som anges i beställningsformuläret.

§ 5
BETALNINGSMETODER

1. Säljaren tillhandahåller följande betalningsmetoder:

1.1. traditionell överföring till säljarens bankkonto,
1.2. betalning via det elektroniska betalningssystemet (Przelewy24.pl, Klarna),
1.3. betalning vid leverans hos leverantören, d.v.s. för s.k ladda ner.

2. Vid betalning med traditionell överföring ska betalningen göras till bankkontonummer: 24 1240 4432 1111 0011 0383 3964 (Bank PekaoS.A.) BONUNI SC, Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 / LU2762.9: LU2762.9: Titeln på överföringen ska vara “Ordernr …”.
3. Vid betalning via elektroniskt betalningssystem gör Kunden betalningen innan Beställningen påbörjas. Det elektroniska betalningssystemet möjliggör betalningar med kreditkort eller en snabb överföring från utvalda polska banker.

4. Vid betalning vid leverans skickas paketet efter kontroll av att adressuppgifterna är korrekta. Kunden är skyldig att betala för Beställningen och hämta Produkten från leverantören.
5. Kunden är skyldig att betala priset enligt Försäljningsavtalet inom 2 arbetsdagar från dagen för dess ingående, om inte annat föreskrivs i Försäljningsavtalet.6. Vid val av den betalning som beskrivs i punkterna 1.1och 1.2 i denna punkt kommer Produkten att skickas först efter betalning.
6. Om du väljer de betalningar som beskrivs i punkterna 1.1 och 1.2 i detta avsnitt kommer produkten att skickas först efter betalningen.

§ 6
KOSTNAD, DATUM OCH LEVERANSMETODER FÖR PRODUKTEN

1. Leveranskostnaderna för produkten, som täcks av kunden, bestäms under beställningsprocessen
och beror på valet av betalningsmetod och leveransmetod för den köpta produkten.
2. Leveransdatumet för Produkten beror på tidpunkten för när produkten slutförts och tiden för transportörens leverans av produkten:

2.1. Produktens tid är från 3 till 8 dagar från att:
a) kontanter som betalats enligt försäljningsavtalet till säljarens konto krediterats, eller
b) transaktioner genom det elektroniska betalningssystemet positivt godkänts, eller
c) ordern för utförande av säljaren vid val av betalning vid leverans godkänts.

2.2. Leveransen av Produkterna som är rörliga föremål av transportören sker inom den av transportören deklarerade perioden, dvs upp till 2 arbetsdagar från det ögonblick då försändelsen skickades (leverans sker endast på vardagar, exklusive lördagar, söndagar och helgdagar).

3. Produkter köpta i butiken skickas endast i Polen via Poczta Polska, InPost paketautomater eller en budfirma.

4. Produkterna köpta i Butiken kan hämtas av Kunden personligen efter föregående e-post- eller telefonkontakt.

§ 7
REKLAMMATION

1. Anspråk under garantin.

1.1. Alla produkter som erbjuds i butiken har en garanti som gäller i Republiken Polens territorium,
1.2. garantitiden för produkterna är 12 månader och räknas från dagen för leverans av produkten till kunden,
1.3. det dokument som berättigar till garantiskydd är garantikortet eller inköpsbeviset,
1.4. garantin utesluter inte rättigheterna för Konsumenten och de enheter som hänvisas till i § 10 i förordningarna, som härrör från garantin för fysiska och juridiska defekter hos produkten,
specificerad i civillagen.

2. Klagomål under garantin.

2.1. Grunden för och omfattningen av säljarens ansvar gentemot kunden som är konsument eller en enhet som avses i §10 i förordningarna, enligt garantin för fysiska och juridiska defekter, anges i civillagens lag från den 23 april 1964,
2.2. Anmälan om defekter avseende produkten och inlämnande av en lämplig begäran kan göras via e-post till följande adress: biuro@bonuni.eu eller skriftligen till följandecadress: Marszałka Józefa Piłsudskiego 19/LU2, 31-109 Kraków.
2.3. I ovanstående meddelande i skriftlig eller elektronisk form bör så mycket information och omständigheter som möjligt om föremålet för klagomålet lämnas, särskilt typ och datum för förekomsten av oegentligheter och kontaktuppgifter. Den information som lämnas kommer i hög grad att underlätta och påskynda säljarens övervägande av klagomålet,
2.4. För bedömning av produktens fysiska defekter ska den levereras till följande adress: Marszałka Józefa Piłsudskiego 19/LU2, 31-109 Kraków.
2.5. säljaren kommer att svara på Kundens begäran omedelbart, senast inom 14 dagar från det att
klagomålet lämnades in, 2.6. i fall av reklamation från en kund som är konsument eller en enhet som avses i § 10 i förordningarna – uteblivet svar på reklamation inom 14 dagar efter anmälan innebär att reklamationen blivit godkänd. I samband med ett motiverat klagomål från kunden som är konsument eller en enhet som avses i § 10 i förordningarna täcker säljaren kostnaderna för retur, leverans och ersättning av produkten med en defektfri produkt.
2.7. Svaret på klagomålet överförs på papper eller annan varaktig enhet, t.ex. ett e-postmeddelande eller SMS.

§ 8
ÅNGERRÄTT

1. Om inte annat följs av punkt 10 i denna paragraf kan kunden som också är konsument eller en enhet som avses i § 10 i förordningarna, som har ingått ett distansavtal, dra sig ur det utan att ange skäl och lämna in ett lämpligt uttalande inom 14 dagar. För att uppfylla denna tidsfrist är det tillräckligt att skicka ett uttalande om tillbakadragande från avtalet som tillhandahålls av butiken.
2. I händelse av tillbakadragande från avtalet anses försäljningsavtalet ogiltigt, och konsumenten eller den enhet som avses i § 10 i förordningarna är skyldig att returnera produkten till säljaren eller överlämna den till en person som bemyndigats av säljaren att hämta den omedelbart, men senast 14 dagar från den dag då hen drog sig ur avtalet, såvida inte säljaren erbjöd sig att hämta produkten själv. För att uppfylla tidsfristen räcker det att skicka tillbaka produkten innan den löper ut.
3. Om produkten frånträds från försäljningsavtalet ska den återlämnas till följande adress:
Marszałka Józefa Piłsudskiego 19/LU2, 31–109 Kraków.
4. Konsumenten eller den enhet som avses i § 10 i förordningarna är ansvarig för minskningen av produktens värde till följd av att den används på ett sätt som går utöver vad som är nödvändigt för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. För att fastställa produkternas art, egenskaper och funktion bör konsumenten eller den enhet som avses i § 10 i förordningarna hantera produkterna och kontrollera dem endast på samma sätt som de kan göra i en stationär butik.

5. Om inte annat följs av punkterna 6 och 8 i denna paragraf kommer säljaren att återbetala produktens värde tillsammans med kostnaderna för leveransen med samma betalningsmetod som används av konsumenten, såvida inte konsumenten eller den enhet som avses i § 10 i förordningarna uttryckligen samtycker till en annan returmetod, som inte medför några kostnader för dem. Om inte annat följer av punkt 7 i denna paragraf kommer returen att ske omedelbart, och senast inom 14 dagar från det att säljaren mottog meddelandet om utträde ur försäljningsavtalet.
6. Om konsumenten eller den enhet som avses i § 10 i förordningarna har valt en annan leveransmetod för produkten än den billigaste vanliga leveransmetoden som erbjuds av butiken, är säljaren inte skyldig att återbetala dem de extra kostnader som uppstår för dem.
7. Om säljaren inte erbjudit att hämta produkten från konsumenten eller den enhet som avses i § 10 iförordningarna, kan hen hålla inne returen av betalningar som innehas från konsumenten tills hen tar emot varan med returen eller tillhandahåller av konsumenten eller den enhet som avses i § 10 i förordningarna, bevis på dess hänvisningar, beroende på vilken händelse som inträffar först.
8. Konsumenten eller den enhet som avses i § 10 i förordningarna, som frånträder försäljningsavtalet, i enlighet med punkt 1 i denna paragraf, skall endast bära kostnaderna för att returnera produkten till säljaren.
9. Den fjorton dagars period inom vilken konsumenten eller den enhet som avses i § 10 i förordningarna kan frånträda avtalet räknas från den dag då konsumenten eller den enhet som avses i § 10 i förordningarna tog produkten i besittning, och när det gäller tjänsten från och med dagen för avtalets ingående.
10. Rätten att frånträda ett distansavtal erhålles ej av konsumenten eller den enhet som avses i § 10 i
förordningarna, när det gäller ett försäljningsavtal:

10.1 där föremålet för tjänsten ej är prefabricerat enligt företagets specifikation eller som tjänar till att tillgodose dess individuella behov,
10.2 där föremålet för tjänsten är en vara som levereras i en förseglad förpackning och som  efter öppnandet inte kan returneras på grund av hälsoskydd eller hygieniska skäl, om förpackningen öppnades efter leverans,
10.3 där föremålet för tjänsten är saker som efter leverans, på grund av sin natur, är oskiljaktigt kopplade till andra saker,
10.4 där föremålet för tjänsten är en tjänst, om säljaren utfört tjänsten fullt ut med uttryckligt samtycke från konsumenten som informerades före tjänstens början, att säljaren kommer att förlora rätten att frånträda avtalet, efter utförandet av tjänsten.
10.5 där föremålet för tjänsten är en vara som är föremål för snabb försämring eller med kort hållbarhetstid.

11. Rätten att frånträda Försäljningsavtalet tillkommer både Säljaren och Kunden i händelse av att den andra parten i avtalet om dess förpliktelse inte fullföljs inom en strikt fastställd period.